Wlz-indicatie: zorginstelling, thuis met zorgpakket of pgb?

Voor mensen die extra veel zorg nodig hebben, is er de Wet langdurige zorg (Wlz). Wie een zogenoemde Wlz-indicatie heeft, kan vaak kiezen om thuis te blijven of in een zorginstelling te gaan wonen. Wij hebben de overeenkomsten en verschillen voor u op een rij gezet. 

Een zorgmedewerkster helpt een oude dame op te staan vanuit haar rolstoel

De Wlz is bedoeld voor patiënten die voortdurend zorg nodig hebben in de nabije omgeving. Denk bijvoorbeeld aan mensen die chronisch ziek zijn, kwetsbare ouderen en mensen met dementie of een ernstige verstandelijke of lichamelijke beperking.  

Wlz-indicatie 

Om gebruik te kunnen maken van de voorzieningen uit de Wlz, moet u een indicatie hebben. Die krijgt u niet zomaar. Meer over de criteria die hiervoor gelden, leest u op de website van het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ). U kunt de indicatie zelf aanvragen of een familielid, een vriend, uw huisarts of specialist vragen dit namens u te doen.  

Eigen bijdrage 

Voor de zorg uit de Wlz betaalt u een eigen bijdrage. De hoogte ervan hangt af van meerdere zaken, zoals uw inkomen en uw vermogen. Is dat hoog, dan kan de eigen bijdrage oplopen tot een bedrag van € 2.469,20 per maand (2021). 

Verhuizen naar een zorginstelling 

Met een Wlz-indicatie heeft u meestal de keuze om thuis te blijven wonen of te verhuizen naar een zorginstelling. Denk hierbij aan een woonzorgcentrum, een verpleeghuis of een instelling voor verstandelijk gehandicapten. In veel gevallen ontvangt u de zorg dan in natura. Soms is het ook mogelijk om de zorg via een persoonsgebonden budget (pgb) zelf in te kopen. 

Thuis blijven wonen 

Dat laatste geldt zeker als u besluit thuis te blijven wonen. Het voordeel van een pgb is dat u zelf kunt bepalen welke zorg u van welke aanbieder inkoopt. Nadeel van een pgb is dat het vaak meer regelwerk is.  

Twee pakketten 

Twee andere opties voor het inkopen van thuiszorg zijn het modulaire pakket thuis en het volledige pakket thuis. Voordat zorg door middel van deze pakketten wordt toegekend, beoordeelt het zorgkantoor eerst of het verantwoord en doelmatig is om het zo te organiseren. 

Modulaire pakket 

Met een modulaire pakket thuis (mpt) kunt u thuis zorg laten leveren door één of meerdere zorgaanbieders. Voor sommige aspecten daarvan, zoals persoonlijke verzorging en verpleging, is het ook mogelijk om zelf zorg in te kopen met een pgb. 

Volledige pakket 

Bij een volledige pakket thuis (vpt) wordt alle zorg die bij uw zorgprofiel hoort door één zorgaanbieder geleverd. Vaak is dat een thuiszorgorganisatie. Die maakt afspraken met u over de gewenste zorg en de tijdstippen waarop u geholpen wordt. 

Meer informatie 

Wilt u meer weten over zorg uit de Wlz? Kijk dan eens op de websites van de Rijksoverheid en het CIZ. Wilt u weten hoe hoog uw eigen bijdrage is? Dat kunt u hier berekenen.   

Heeft u een vraag of wilt u persoonlijk advies?

Heeft u naar aanleiding van informatie op deze pagina een vraag of wilt u persoonlijk advies? Vul dan het onderstaande reactieformulier in of neem contact met ons op. 

Wij nemen de regelgeving met betrekking tot de bescherming van uw persoonsgegevens serieus en hechten veel waarde aan de bescherming van uw privacy. Bekijk hier ons Privacy statement.

Stel ons gerust uw vraag

Wij nemen de regelgeving met betrekking tot de bescherming van uw persoonsgegevens serieus en hechten veel waarde aan de bescherming van uw privacy. Bekijk hier ons Privacy statement.